מספרי דילול לחיות/בני אדם

מספרי דילול לחיות/בני אדם

PTFW02H
מס-1109 – 6"
מס-1110 – 7"

מספרי דילול לחיות ממתכת יפנית 440C
בגדלים 6" – 7"

מחיר צרכן לכל הגדלים 423 ש"ח

מוצרים 

דומים למוצר זה