אביזרי תספורת לחיות

סכינים ומסרקי הלבשה למכונת תספורת מקצועית לחיות MOSER-MAX 45

סכינים ומסרקי הלבשה למכונת תספורת מקצועית לחיות MOSER-MAX 45